Start

Välkommen till

Svenska Peter Casselsällskapet

 

 

DENNA HEMSIDA ÄR UNDER OMARBETNING OCH EN NY HEMSIDA

LANSERAS I MÅNADSSKIFTET MAJ/JUNI 2017

Foto: Ing-Marie Wallin

Peter Cassel Minnessten, Kisa

”Ingen i Swerige kan föreställa sig de förmoner, Amerika erbjuder alla nycktra, redelige och arbetssamme menniskor; ty för desse är det ett werkeligt Kanaan, der naturens rikedom kan kallas ett flytande af mjölk och honung; men sådane, som hwarken kunna eller wilja arbeta, utan hafwa wid sin afresa från Swerige uppgjort andra planer för sin bärgning, de skola alltid här finna ett Siberien, från hwilken de desto förr ju häldre återwända, eller här komma i största nöd och elände.

 

Se således kan detta land vara på en gång både ett Kanaan och Siberien. Det är ju ett besynnerligt land!”

 

(Citat ur ett brev från Peter Cassel i New Sweden, till sin bror hemma i Sverige.)

Foto: Ing-Marie Wallin

Minnessten över de första utvandrarna från Kisa.

Minnessten över de första utvandrarna

från Kisa, under ledning av Peter Cassel.

Stenen är rest vid norra gaveln av Kisa Emigrantmuseum.

 

Foto: Sonja Höglund

På minnesstenens platta står namnen på alla utresande i Peter Cassels sällskap. De 21 utvandrarna från Kinda var:

 

Peter Cassel och hans fru Ingeborg Catharina Andersdotter, sönerna Carl Johan, Anders Fredrik, Gustaf Albert, döttrarna Maria Mathilda och Catharina. En bror och syster till Cassels hustru, vid namn Erik Peter Andersson och Sara Lovisa Andersdotter, samtliga från Bjerkeryd.

 

Johan Danielsson och hans hustru Lisa Andersdotter, deras barn Johan August, Anders Victor, Maria Albertina, Sophia Matilda och Frans Oscar från Qvarnstugan under Föllingsö.

 

Johannes Månsson och hans hustru Ingeborg Catharina Carlsdotter, syster till Peter Cassel, samt deras tre döttrar, från Tidersrums socken.